ONZE FOCUS

Waarde maximalisatie is een essentiële doelstelling bij de verkoop van een bedrijf.
Helaas wordt dit in de praktijk niet altijd gerealiseerd als gevolg van onvoldoende of ontoereikende voorbereiding. Er wordt vaak tijd gespendeerd aan het identificeren van problemen en het proces wordt daar vervolgens op aangepast, terwijl de focus zou moeten  liggen op het verkoop klaar maken van het bedrijf. Onze kernactiviteit is het ondersteunen van midden- en kleinbedrijven in de voorbereiding op een verkoop met als doelstelling de maximale waarde in een M&A transactie te realiseren. We werken samen met een team van specialisten uit verschillende vakgebieden en sectoren en bieden u een geïntegreerde propositie onder één dak. Als de situatie daar om vraagt behoort ook participatie tot de mogelijkheden.

M&A